Naša spoločnosť - Naše hodnoty

Pokyny pre naše správanie

Distrelec ako podnik je súčasťou globálnej skupiny Dätwyler Group. Všetky značky a podniky Dätwyler skupiny zdieľajú rovnaké hodnoty. Tieto hodnoty definujú našu základnú orientáciu a slúžia ako vodítko pre všetky naše aktivity. Definujú, kto sme, ale aj to, ako sa správame.

Naše hodnoty vo filme